هر کیلو 70 هزار تومان

قیمت : هر شانه حدود 1.8 کیلوگرم - با کسر 250 گرم چوب چارجوب عسل

برای درج سفارش خود، شماره موبایل و شماره ثابت و آدرس خود را در بخش نظرات بنویسید. ارسال این محصول رایگان است و هنگام دریافت محصول، می توانید وجه آن را از طریق دستگاه پوز یا نقدی پرداخت نمایید.

عسل شونه ای، نوعی عسل غیرصنعتی (تولید شده توسط زنبور عسل) هست که در آن برای تغذیه زنبور عسل از آب و شکر استفاده می شود. 

قیمت این عسل در فروشگاه ها از کیلویی 90 هزار تومان تا 180 هزار تومان متغیر است. 

تفاوتی در این نوع از عسل ها وجود ندارد جز اینکه عسل حاضر، تازه و سالم است و موم آن بسیار خوش خوراک و نرم می باشد.

عسل های دارای موم، با گذشت زمان سفت می شوند که خوردن آن را کمی سخت می کند.