این عسل دارای آنزین اینور تازه و فعال می باشد. و به همین دلیل همانند روغن جامد است. و تحت هیچ شرایطی حرارت ندیده است. در نتیجه تمام خواص درمانی و شیمیایی عسل را داراست و دارای طعم و بوی عالیست. و برای درمان و پیشگیری انواع بیماری ها به عنوان یک ماده مکمل توصیه می شود. 

قیمت یک کیلویی: 150 تومان