مقوی، انرژی زا و خواب آور، تقویت مغز و حافظه، اخلاط لزج را قطع می کند، کاهش نفخ، مفید برای گرفتگی عروق، قاعده آور، اشتها آور، برای ناراحتی های کبد و طحال مفید، مفید برای دیابت، برای ناراحتی های روده مفید است.

قیمتی یک کیلویی: 135 هزار تومان